Produkty

Air-Tech-Bud Sp. z o.o. jest wykonawcą kompletnych maszyn, części i podzespołów do maszyn. Stąd też wynika różnorodność asortymentu będącego przedmiotem wytwarzania w naszej firmie. Produkujemy komponenty i zespoły dla maszyn.

Wydział WOSiC wykonuje detale w drodze obróbki skrawaniem; (toczenie, frezowanie, wiercenie, roztaczanie), przeróbki plastycznej; (gięcie rur, prętów i blach), obróbki cieplnej; (wyżarzanie, odpuszczanie, hartowanie), cieplno-chemicznej; (nawęglanie, azotowanie), obróbki galwanicznej; (cynkowanie, chromowanie), a także obróbkę skrawaniem konstrukcji spawanych do kompletnych maszyn.

Na wydziale WKS zasadniczą część produkcji stanowią konstrukcje stalowe (będące elementami maszyn, kompletne konstrukcje stalowe hal przemysłowych i magazynów, elektrowni wiatrowych, zbiorników do utylizacji odpadów, kontenerów, konstrukcje ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej itp.)

Wydziały naszej firmy są ze sobą ściśle powiązane i świadczą wzajemne dla siebie usługi. Dzięki temu możliwa jest realizacja projektów wymagających udziału prac spawalniczych oraz obróbki skrawaniem.

Air-Tech-Bud Sp. z o.o. stawia na rozwój i modernizację w celu udoskonalania naszych możliwości techniczno-technologicznych, jak i możliwości pozyskiwania i zaspokajania nowych i rosnących ciągle potrzeb rynku maszyn i usług.

Air-Tech-Bud Sp. z o.o. ciągle poszukuje nowych klientów strategicznych (głównie odbiorców finalnych maszyn, części i konstrukcji).

Oferta firmy