Profil działalności

Air-Tech-Bud sp. zo.o. produkuje części, podzespoły oraz całe maszyny różnego typu.

Produkcja odbywa się na dwóch wydziałach:
- Wydział Obróbki Skrawaniem i Cieplnej
- Wydział Konstrukcji Spawanych

Wymienione wydziały ściśle ze sobą współpracują uzupełniając się wzajemnie.

Doświadczenie naszych pracowników w połączeniu z zapleczem technicznym firmy daje podstawy do tego, aby oferować nasze usługi o najwyższej jakości i z gwarancją dobrego wykonania. Jesteśmy w stanie podjąć się realizacji wielu różnych zadań. Wykonywane przez nas prace to zlecenia na wykonanie elementów i podzespołów o różnej skali dokładności, od małych elementów po duże konstrukcje. Wytwarzamy elementy według powierzonej przez klienta dokumentacji ze stali zwykłej jakości i stali gatunkowych. Od 10 lat produkcja na eksport (obecnie Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) stanowi 98% całkowitej produkcji. Eksportujemy nasze produkty głównie do Francji, Danii, Niemiec oraz Włoch.

Oferta firmy