Pracownicy

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach. W bezpośredniej produkcji zatrudnieni są głównie pracownicy ze średnim technicznym wykształceniem oraz dodatkowymi kwalifikacjami do obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Zatrudnienie w firmie na chwilę obecną wynosi ok. 100 osób.

Większość kadry wyższego szczebla ma wykształcenie techniczne. Taki dobór pracowników był celowy, ponieważ oni nadzorują produkcję, a tym samym czuwają nad zachowaniem terminu dostaw oraz jakością wyprodukowanych produktów.

Załoga w firmie to ludzie oddani firmie i związani z nią w słusznym przekonaniu o stabilności zatrudnienia.

Przekrój pracowników w strefie robotniczej:

Tokarze
Wiertacze
Frezerzy
Szlifierze
Traser
Spawacze
Palacze gazami i plazmą
Krajacze metalu
Robotnicy brygady budowlanej
Elektrycy
Operatorzy maszyn i urządzeń